NORDJYSK KUNST
NU

Nordjysk Kunst NU
Nordjysk Kunst NU er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består af en udstillingsrække, en bogudgivelse og denne hjemmeside. Udstillingsdelen strækker sig over en periode på fem måneder med samtidige og overlappende udstillinger seks forskellige steder i region Nordjylland i anden halvdel af 2009. De seks forskellige udstillinger udgør en samlet udstillingskontekst, der forholder sig til hovedtemaet Kunst NU og fem tilknyttede undertemaer: kyst, lys, landskab, menneske og rum/objekt fordelt på de seks udstillingssteder på følgende måde:

Skagens Odde Naturcenter: NU - Kyst

Vrå Højskole: NU - Landskab

Kunstetagerne, Hobro: NU - Menneske

Det NY Kastet, Thisted: NU - Lys

Hjørring Metropol: Kunst NU

Kunsthal Nord, Aalborg: NU - Rum/Objekt

Kunstformer
Udstillingerne er ikke medieinddelte, men dækker derimod et bredt spektrum af kunstformer lige fra de plane og rumlige medier til den ikke værkorienterede og mere konceptuelle del af kunsten. Den røde tråd på udstillingerne består istedet af de til dels konkrete undertemaer, der får de forskellige kunstneriske stemmer til at hænge sammen og indgå i dialog med hinanden.

Den tilknyttede bog udgives af Hjørring Forlag - Grafisk Værksted og indeholder tekst og billedmateriale over alle de deltagende kunstnere.

Baggrund/målsætning
Nordjysk Kunst NU er blevet til på baggrund af et initiativ fra BKF-Nord, der længe har ment, at den professionelle billedkunst i Nordjylland ikke er synlig nok og har brug for et samlet løft. En kraftfuld præsentation af den ypperste del af den nordjyske kunst og inddragelsen af institutioner på tværs af hele regionen kan måske være med til at give et samlet løft for det regionale kunstliv, synliggøre samtidskunsten i medierne og i det hele taget fungere som et nødvendigt indspark i den nordjyske kulturdebat.

Kunstnere
Foruden BKF-Nord medlemmer er der også inviteret udvalgte unge kunstnere, da det har været hensigten at have den seriøse del af vækstlaget repræsenteret. De inviterede kunstnere har alle kunstfaglige bedømmelser bag sig og arbejder på et højt kunstnerisk niveau.

Støtte
Nordjysk Kunst Nu er støttet af Kulturaftale Nordjylland og Kulturministeriets Tips og Lotto midler til Kunst.

Nordjysk Kunst NU
Nordjysk Kunst NU
Bogen Nordjysk Kunst NU er udgivet af Hjørring Forlag - Grafisk Værksted i et oplag på 3500.